Termeni și condiții

1. Identificarea societății vânzătoare

Denumirea societății vânzătoare: SC CALANTHA SRL

Cod unic de înregistrare: 32669608

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/121/2014

Adresă sediu social: Sat Legii 222, Com. Geaca, Jud. Cluj, România.

Adresă de poștă electronică: contact@tivona.ro 

Număr telefon: 0766467649

2. Domeniul de aplicare al Termenilor și condițiilor

Prezentul act, intitulat Termeni și condiții, reglementează raportul juridic dintre vânzătorul SC CALANTHA SRL, (denumit în continuare „TIVONA”, conform mărcii sub care își comercializează produsele) și consumatorul, persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, (denumit în continuare „Client”) și are ca obiect vânzarea-cumpărarea produselor prezentate de către vânzător clientului prin intermediul paginii web http://tivona.ro/ .  

Termenii și Condițiile – TIVONA se aplică tuturor comenzilor efectuate prin intermediul paginii web mai sus menționate și sunt acceptate necondiționat de către client odată cu efectuarea oricărei comenzi. Navigarea pe site-ul http://tivona.ro/, urmată de Comandă echivaleaza cu citirea, întelegerea și acceptarea implicită a termenilor și condițiilor stipulate în prezentul act, de către orice Client.

Tivona își rezervă dreptul de a modifica unilateral Termenii și Condițiile – Tivona, pe pagina web mai sus menționată fiind permanent disponibilă versiunea actuală a acestora.

3. Încheierea Contractului între părți

Prin efectuarea comenzii, respectiv prin apăsarea butonului Adaugă în coș și apoi a celui de Finalizarea comenzii, Clientul face o ofertă de cumpărare a produselor selectate (în acord cu Termenii și Condițiile – Tivona și cu prețurile de vânzare valide la data efectuării comenzii de către Client), ofertă ce trebuie să fie acceptată telefonic sau prin intermediul poștei electronice de către Tivona, anterior livrării. După acceptarea comenzii Clientului de către Tivona, are loc încheierea unui contract implicit între Tivona și Client, ce are ca obiect obligația de vânzare și livrare a produselor de către Tivona, respectiv obligația de preluare și plată a prețului produselor comandate de către Client. Tivona nu este supusă obligației de a accepta oferta de cumpărare a Clientului, dacă apar situații precum lipsa produselor în stoc, date incomplete sau incorecte furnizate de către client, ce nu permit contactarea acestuia în vederea confirmării comenzii, suspiciuni privind seriozitatea ofertei de cumpărare, livrare în zone neacoperite de către firma de curierat, sau alte situații neprevăzute.   

4. Produsele

Tivona, prezintă și comercializează pe pagina de internet http://tivona.ro/, produse cosmetice, uleiuri esențiale și diferite accesorii (denumite în continuare ”Produse”), în conformitate cu prevederile legale din România. Tivona poate modifica oricând gama de Produse prezentate pe pagina de internet http://tivona.ro/, precum și informațiile cu privire la Produse, acestea nefiind obligatorii. Uneori pot exista diferențe între etichetele apărute în pozele produselor afișate pe pagina web și cele expediate, dar nu și în conținutul efectiv al produselor. Produsele pot fi comandate de către client atâta timp cât acestea se află prezentate pe pagina web mai sus menționată și în limita stocului disponibil. Tivona se angajează să răspundă în cel mai scurt timp, prin intermediul poștei electonice (contact@tivona.ro), oricărei solicitări de informații suplimentare despre produsele prezentate pe pagina web menționată anterior.

În situația în care clientul comandă un produs ce nu se găsește în stoc, Tivona va lua legătura telefonic sau prin intermediul poștei electronice cu clientul, oferindu-i acestuia data aproximativă la care produsul va reveni în stoc, clientul având posibilitatea de a accepta sau refuza oferta de cumpărare, pe baza informațiilor primite din partea Tivona.

5. Oferta de cumpărare/Comanda produselor

Pentru a achiziționa produsele prezentate pe pagina de internet http://tivona.ro/, clientul va completa corect și integral  formularul de comandă cu datele de identificare solicitate,  verificând corectitudinea acestora înainte de finalizarea comenzii. În situația în care datele sunt incomplete sau incorecte, Tivona își rezervă dreptul de a nu onora comanda până la remedierea eventualelor erori. Înainte de finalizarea comenzii, clientul se obligă să citească Termenii și Condițiile Tivona și să bifeze căsuța „Am citit şi sunt de acord cu Termenii și Condițiile Tivona”, confirmând astfel că a luat la cunoștință și acceptă integral termenii și condițiile prezentate în cadrul acestui act.

În urma lansării comenzii, clientul va primi un Mesaj electronic automat de confirmare a primirii comenzii de către Tivona, care NU echivalează însă cu acceptarea automată a comenzii de către Tivona. Acest mesaj electronic automat conține informațiile completate de către client în Formular, cu privire la datele de identificare a acestuia, la produsele comandate, la prețul ce trebuie achitat de către Client pentru produse și, dacă se cunoaște, prețul pentru transport. 

Clientul se obligă să citească și să verifice corectitudinea informațiilor conținute în Mesajul electronic automat de confirmare și dacă va constata erori, va solicita Tivona corectarea acestora, în termen de 24 de ore de la recepționarea Mesajului electronic automat de confirmare, prin trimiterea unei solicitări la adresa electronică contact@tivona.ro, sau la numărul de telefon 0766467649, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00. 

Dacă sunt întrunite toate condițiile menționate în cadrul prezentului act, Tivona va accepta oferta de cumpărare/comanda și va expedia coletul în termen de cel mult trei zile lucrătoare. Dacă Tivona este în imposibilitatea de a accepta oferta de cumpărare/comanda, va încerca, fără însă a se obliga, să comunice clientului motivele refuzului comenzii, telefonic sau prin intermediul poștei electronice. 

Tivona nu poate fi trasă la răspundere dacă numărul de telefon sau adresa de mesagerie electronică indicate de client în formularul de comandă sunt greșite, sau dacă mesajul telefonic, respectiv electronic, nu a putut fi recepționat de client. 

6. Prețul și plata prețului aferent plasării comenzii

Prin activarea butonului La Finalizare Comandă și recepționarea mesajului telefonic sau electronic de confirmare a acceptării comenzii de către Tivona, clientul se obligă să plătească către Tivona prețul produselor selectate, așa cum apare acesta pe pagina de Internet http://tivona.ro/. 

Tivona își rezervă dreptul de a modifica unilateral și fără o informare prealabilă a clientului, în funcție de propriile interese economice, prețul produselor prezentate pe pagina de internet http://tivona.ro/. Prețul actual al produselor este afișat în lei, în dreptul fiecărui produs, incluzând Taxa pe Valoare Adăugată (TVA) valabilă la data acceptării ofertei/comenzii de cumpărare.

Clientul poate opta pentru plata prin transfer bancar, în contul indicat pe factura emisă, sau ramburs. 

În situația în care clientul va opta pentru plata în sistem ramburs, acesta va efectua plata în momentul recepționării produsului prin intermediul curierului, acesta din urmă eliberând și chitanța ce confirmă plata. 

7. Modalitatea și termenul de livrare

Tivona livrează produsele prezentate pe pagina de Internet http://tivona.ro/ în principal pe teritoriul României, dar, la cerere, poate livra produsele și în afara țării, cu condiția acceptării suportării costurilor de expediere de către client, după ce acestea îi vor fi aduse la cunoștință, telefonic sau prin mijloace electronice, de către Tivona, respectiv a operării plății aferente în avans, prin transfer bancar.

În cazul livrărilor interne,  pentru expedierea coletului nu se percepe o taxă suplimentară de transport, în afara celei stabilite în formularul de comandă (respectiv 15 lei, cu TVA inclus, taxă ce urmează să fie suportată de Tivona doar pentru comenzile ce depășesc suma de 200 lei). 

Clientul se obligă să primească produsul/produsele, sau să desemneze o persoană care să îl/le preia de la curier, la adresa indicată în formularul de comandă. Curierul poate preda coletul clientului, unei persoane desemnate de acesta sau, în lipsa acestora, unei terțe persoane aflate la adresa de livrare, presupunându-se că această terță persoană a fost mandatată de către client să preia coletul de la curier. 

La data recepționării produsului/produselor, Clientul se obligă să verifice dacă coletul este intact și să semneze o confirmare de primire ce face dovada faptului că produsul/produsele au fost predate de către curier și recepționate de către client în bună stare. 

În general, termenul de livrare prin curier nu depășește 10 zile lucrătoare, calculate din momentul confirmării telefonice sau electronice, de către Tivona, a acceptării comenzii, cu excepția, eventual, a perioadei sărbătorilor de iarnă și de Black Friday, când întârzierile pot apărea din cauza suprasolicitării firmelor de curierat. În situația în care livrarea produselor este întârziată din cauze externe, ce nu pot fi imputate Tivona, termenul poate fi prelungit până la 30 de zile („Termenul maxim de livrare”), după care clientul poate solicita rezoluțiunea contractului, pe temeiul depășirii termenului maxim de livrare, prin trimiterea unei solicitări scrise la adresa de poștă electronică contact@tivona.ro, sau la numărul de telefon 0766467649, menționând următoarele informații: numele și prenumele solicitantului, numărul de comandă/numărul facturii, adresa poștală și cea electronică, denumirea produsului/produselor, motivele rezoluțiunii/returnării și datele contului bancar (IBAN și numele băncii). 

În cazul rezoluțiunii contractului la solicitarea clientului, datorită depășirii termenului maxim de livrare, Tivona va rambursa toate sumele plătite de către client într-un termen de cel mult 14 zile de la data la care i-a fost comunicată decizia clientului de a se retrage din contract, în contul bancar indicat de către client în solicitarea scrisă de rezoluțiune, respectiv după primirea produselor returnate. 

8. Soluționarea reclamațiilor

Sesizările sau reclamațiile cu privire la produsul/produsele achiziționate se pot trimite la adresa contact@tivona.ro, sau telefonic, la numărul 0766467649. Acestea vor fi soluționate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primirea lor.

9. Returul produselor

În situația în care clientul dorește returnarea unui produs comandat pe site-ul tivona.ro, acesta poate primi rambursarea integrală a costului acestuia,în următoarele condiții:

  • Clientul să anunțe telefonic (la numărul 0766467649) sau prin poșta electronică (contact@tivona.ro) intenția de a returna produsul și eventual motivele returului, în termen de 15 zile de la achiziția lui, urmând ca pe această cale să primească și datele privind adresa unde trebuie expediat produsul returnat și să ofere datele contului bancar în care dorește să îi fie rambursată suma plătită pentru produsul pe care dorește să îl returneze;
  • Produsul returnat trebuie să fie intact, neutilizat, sigilat și nedeteriorat.
  • Nu se va returna costul de transport către curier.
  • Costul transportului pentru produsul returnat va fi suportat de către clientul care solicită returul produsului.
  • Tivona va returna toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Clientului, nu mai târziu de 15 zile de la data la care Tivona a intrat in posesia fizică a Produsului/Produselor returnate de Client. Suma reprezentând costul Produsului returnat va fi rambursată în contul bancar indicat de către client.